ZAKŁADANIE SPÓŁEK | OBSŁUGA KORPORACYJNA

NASZE DOŚWIADCZENIE

  1. rejestracja i obsługa korporacyjna na rzecz kilkudziesięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych z branży produkcyjnej, handlowej, IT, odpadowej oraz nieruchomości

 2. sporządzenie pakietu umów związanych z inwestycją w start-up, w tym m.in. umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy inwestycyjnej, umów pożyczek wraz z zabezpieczeniami

 3. zbycie, darowizna, a także wniesienie aportem do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych zorganizowanych części przedsiębiorstw i całych przedsiębiorstw z branży odpadowej, spożywczej, jubilerskiej, budowlanej oraz nieruchomości

 4. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z branży usług budowlanych o kwotę 0,5 mln złotych

 5. przygotowywanie umów zbycia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych z branży handlowej

 6. doradztwo przy transakcji wniesienia aportem akcji spółki z branży e-commerce o wartości ponad 13 mln złotych

 7. przeprowadzenie transakcji jednoczesnego nabycia trzech zorganizowanych części przedsiębiorstw z branży księgarskiej przez spółkę prawa handlowego

 8. badanie stanu prawnego (due diligence) przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, handlowej,  kopalni oraz przedsiębiorstwa związanego z transportem publicznym

 9. doradztwo w języku angielskim i utworzenie ram prawnych dla struktury organizacyjnej w Polsce spółki matki z branży produkcyjnej mającej siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu spółek prawa handlowego: spółki jawnej, partnerskiej, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, a także spółki akcyjnej.

Kancelaria doradza przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy również pomoc prawną przy zakładaniu spółek podmiotom zagranicznym. Obsługa prawna jest wówczas świadczona w języku angiels

Kancelaria współpracuje z biurami rachunkowymi, które mogą się podjąć prowadzenia księgowości dla nowo założonej spółki.

Po założeniu spółki, a także dla spółek już założonych, Kancelaria zapewnia korporacyjne doradztwo prawne w następującym zakresie:

1. wprowadzanie zmian do umów oraz statutów spółek;

2. rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3. sporządzanie dokumentacji związanej z zamknięciem roku obrotowego;

4. przygotowywanie oraz reprezentowanie wspólników podczas Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń;

5. podwyższanie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w zamian za wkład pieniężny oraz niepieniężny (znaki towarowe, know-how, nieruchomości, oprogramowanie);

6. obniżanie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych;

7. umarzanie udziałów oraz akcji;

8. sporządzanie regulaminów Zarządów oraz Rad Nadzorczych;

9. wsparcie w zakresie zatrudnienia Członków Zarządu (uchwały, kontrakty menadżerskie);

10. wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu spółek (przygotowywanie uchwał, zapewnienie zgodności działania spółek z kodeksem spółek handlowych oraz aktami założycielskimi, sporządzanie opinii prawnych, rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym);

12. rozwiązywania oraz likwidacja spółek;

13. ochrona interesów wspólników, wsparcie prawne na etapie konfliktów pomiędzy wspólnikami, mediacja a także reprezentowanie wspólników na etapie sądowym. 

PRZEKSZTAŁCENIA

Kancelaria doradza oraz przeprowadza klienta przez procesy związane z reorganizację działalności poprzez:

1. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową;

2. przekształcenia spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych) oraz kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych).

TRANSAKCJE Z INWESTORAMI

W ramach obsługi transakcyjnej Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w następującym zakresie:

1. przygotowania spółki do wejścia inwestora

2. sporządzania oraz negocjowania umów o poufności oraz umów inwestycyjnych

3. zbywania udziałów oraz akcji

4. sprzedaży oraz aportów przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

W ramach doradztwa transakcyjnego oferujemy również przeprowadzenie audytu (due diligence) nabywanego przedsiębiorstwa lub spółki. Wynikiem audytu jest przygotowany przez zespół Kancelarii raport, w którym zostają przedstawione zidentyfikowane ryzyka. Wyniki raportu pozwolą odpowiednio zabezpieczyć inwestora oraz spółkę na etapie przystąpienia do transakcji, a także mogą stanowią podstawę do negocjacji.

 

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam