RODO w branży transportowej

RODO w  branży transportowej i spedycyjnej

Czy RODO zrewolucjonizowało branżę transportową?

Trochę tak, okazuje się bowiem, że spełnienie wielu obowiązków, w tym np. informacyjnego lub wskazania podstawy prawnej przetwarzania danych, nie jest łatwe. Przedsiębiorcy mylą się przede wszystkim w kwestii ustalenia tożsamości administratora danych osobowych. Np. administratorem danych kierowców jako personelu przewoźnika jest przewoźnik, ale już administratorem danych kierowcy udostępnianych zleceniodawcy usługi transportowej (nadawcy lub odbiorcy) jest już zleceniodawca. To on ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych kierowców. Nadawcy przesyłki pozyskują imię i nazwisko kierowcy, rodzaj, serię i numer dokumentów tożsamości w celu ich identyfikacji przy załadunku i bezpośredniego kontaktu z nimi. Kto jest jednak administratorem danych kierowcy wpisanych do CRM? Przewoźnik? Nadawca? Odbiorca? Czy może pełnią oni rolę współadministratorów?

Co z podstawą prawną przetwarzania danych kierowców? Czy jest nią realizacja umowy czy może prawnie uzasadniony interes nadawcy lub odbiorcy przesyłki polegający na identyfikacji osoby wykonującej usługę?

Wiele pytań pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, a przewoźnicy zawierają umowy powierzenia, mocą których polecają przetwarzanie danych osobowych kierowców swoim zleceniodawcom. Taka praktyka jest błędna. Nadawca przesyłki nie przetwarza danych kierowcy w imieniu przewoźnika, lecz w swoim własnym. To on ustala cele, w których przetwarza dane i sposób ich przetwarzania (ewidencja papierowa, elektroniczna).

Co jednak z CRM, które z danymi kierowców i przesyłką trafiają do USA? Czy dochodzi wówczas do transferu danych poza EOG? Kto odpowiada za podstawę prawną przekazania danych?

Te i wiele innych pytań budzi wątpliwości i jak na razie nie ma jednoznacznego stanowiska PUODO w tym zakresie. Czekamy na kodeks RODO w branży transportowej. Do tego czasu musimy uporać się sami z niejasnościami w branży transportowej.

---

Adw. Marcelina Wilczyńska

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam