POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI


[postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.wblaw.pl  (zwanej dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia użytkownikowi Serwisu zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także określenie polityki korzystania z cookies. 

  [administrator danych osobowych]

 3. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie
  z prawem jesteśmy my - WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej: my lub „Administrator”). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Mickiewicza 9/3, 61-730 Poznań, za pośrednictwem e-mail: biuro@wblaw.pl

  [zasady korzystania z Serwisu oraz polityka cookies]

 4. Podczas korzystania z Serwisu, dochodzi do gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookies oraz związanych z nimi pikseli śledzących. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika Serwisu. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 5. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 6. Pliki cookies oraz piksele śledzące wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych oraz do prawidłowego funkcjonowania Serwisu – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie użytkownika Serwisu. Nie dokonujemy ani nie podejmujemy prób identyfikacji użytkowników Serwisu.
 7. Jeżeli nie chcesz żebyśmy wykorzystywali pliki cookies możesz samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzystasz. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Chrome
  Opera

 8. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu. 

   
  [korzystanie z formularza kontaktowego w Serwisie]

 9. Jedyną sytuacją, w której dokonujemy identyfikacji użytkowników jest skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Serwisu.
 10. Dane wymagane obejmują e-mail i jego podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania
  z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dodatkowo użytkownik może podać również imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 11. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT.
 12. Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, maksymalnie przez okres 10 lat.
 13. W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 14. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 15. Z uwagi na to, że dane osobowe użytkowników w przypadku korzystania z formularza kontaktowego przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 16. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania. 


  [bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

 17. Dbamy o to by dane osobowe użytkowników Serwisu były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, w szczególności do przesyłania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu stosujemy szyfrowanie SSL.  

  [postanowienia końcowe]

 18. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu zachęcamy do kontaktu.

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam