Adwokat Marcelina Wilczyńska

Adwokat | Założyciel Kancelarii

Adwokat Marcelina Wilczyńska jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od roku 2009, aplikację adwokacką ukończyła z wyróżnieniem dla zdających z najlepszym wynikiem egzamin adwokacki. Adwokat Marcelina Wilczyńska posiada 12 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej zastępowała Klientów w kilkuset sprawach sądowych i arbitrażowych, sporządziła i zaopiniowała ponad 300 umów handlowych, przeprowadziła szereg szkoleń i warsztatów eksperckich.

Specjalizacje

1. prawo własności intelektualnej, w tym m.in. audyty i tworzenie regulaminów zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach

2. sporządzanie i opiniowanie skomplikowanych umów z zakresu prawa gospodarczego, procesu budowlanego, praw autorskich, ochrony praw własności przemysłowej oraz mających za przedmiot nieruchomość lub prawa na nieruchomości

3. wdrażanie polityki ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad wprowadzanych przez RODO

4. audyty wewnętrzne i compliance w firmach celem dostosowania działalności przedsiębiorstw do regulacji prawnych

5. wdrażanie dokumentacji wewnątrzkorporacyjnych

6. due diligence – badanie stanu prawnego nieruchomości

7. tworzenie Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) i Ogólnych Warunków Zakupu (OWZ)

8. tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów aplikacji, w tym sklepów internetowych oraz innych usługodawców elektronicznych.

Doświadczenie | Osiągnięcia

1. reprezentacja interesów międzynarodowego producenta z branży masarskiej w dochodzeniu wielomilionowego odszkodowania

2. doradztwo prawne przy tworzeniu pierwszej w Polsce internetowej giełdy weksli

3. przygotowanie prawne wdrożenia systemu informatycznego w kilkuset klubach sportowych należących do międzynarodowej sieci z branży fitness

4. tworzenie polityki zarządzania własnością intelektualną w agencjach marketingowych

5. reprezentacja interesów sieci wielkopowierzchniowych w związku ze zmianami w zakresie naliczania opłat półkowych

6. szkoleniowiec z zakresu przygotowywania i negocjowania umów handlowych i ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO

7. prelegent podczas konferencji poświęconej innowacyjnym narzędziom inwestowania

8. prelegent podczas konferencji „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”

9. konsultant Gazety Prawnej w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam