Wyślij zapytanie

Zapytanie nie może być puste!INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c. z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Młyńska 9/3, 61-730 Poznań, za pośrednictwem e-mail: biuro@wblaw.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi IT.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, maksymalnie przez okres 10 lat.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie. To od Państwa zależy czy udostępnią nam Państwo wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu.

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

Kontakt

WB Law Wilczyńska Bruderek
Adwokaci Radcowie Prawni s.c.
Adwokat Marcelina Wilczyńska
Radca Prawny Agnieszka Bruderek

  • Adres: ul. Młyńska 9/3, I piętro, 61-730 Poznań
  • Email: biuro@wblaw.pl
  • Telefon: +48 536 476 000
  • Kancelaria: Poznań ul. Młyńska 9/3, I piętro

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam