E-BIZNES | E-COMMERCE | NOWE TECHNOLOGIE

Dynamiczny rozwój Internetu wpłynął na rozwój e-biznesu, w szczególności branży e-commerce. Choć założenie sklepu internetowego jest stosunkowo proste, przed przedsiębiorcami stawia się wysokie oczekiwania w zakresie przestrzegania praw konsumentów, ochrony danych osobowych czy świadczenia usług drogą elektroniczną. Wychodząc naprzeciw trendowi rozwoju e-biznesu Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie we wdrażaniu nowych technologii i prowadzeniu biznesu w Internecie. Przygotowane przez Kancelarię dokumenty są dedykowane dla danego klienta i prowadzonego biznesu.

SKLEPY INTERNETOWE

Prawnicy kancelarii doradzają w jaki sposób zaprojektować sklep internetowy by zawierał wszystkie wymagane prawem checkboxy, sporządzą regulamin a także politykę prywatności. Zadbają również o zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).

Kancelaria świadczy usługę compliance sklepu internetowego – zbada czy sklep internetowy spełnia wszelkie wymagania prawne, a jeżeli będzie to wymagało wprowadzi niezbędne zmiany.

APLIKACJE MOBILNE

Kancelaria sporządza regulaminy aplikacji mobilnych. Wymagane prawem polityki prywatności, klauzule informacyjne oraz inne dokumenty niezbędne do zgodnego z prawem wdrożenia i oferowania usług w ramach aplikacji, również w aspekcie profilowania użytkowników aplikacji. Przygotowując dokumenty Kancelaria zwraca również uwagę na ochronę praw twórców aplikacji.

SERWISY B2C ORAZ PLATFORMY B2B

Prawnicy kancelarii doradzają w jaki sposób zaprojektować serwis świadczący usługi na rzecz konsumentów a także platformę dedykowaną wyłącznie klientom biznesowym. W ramach świadczenia usług prawnicy sporządzą wymagane prawem regulaminy, zadbają również o ochronę danych osobowych.

REGULAMINY KONKURSÓW

Kancelaria sporządza również regulaminy konkursów adresowanych zarówno do partnerów biznesowych, jak i konsumentów.

UMOWY PRAWNO-AUTORSKIE ORAZ LICENCYJNE DLA NOWYCH TECHNOLOGII

Kancelaria sporządza również umowy prawno-autorskie oraz licencyjne dedykowana twórcom nowych technologii, a także podmiotom które prawa do nowych technologii chcą nabyć. Prawnicy kancelarii przygotowują umowy, które zabezpieczają interesy reprezentowanej strony, a także uwzględniają aspekt biznesowy.

NASZE DOŚWIADCZENIE

- sporządzenie regulaminu sklepu internetowego z branży budowlanej

- przygotowanie regulaminu aplikacji mobilnej wiodącego dostawcy usług informatycznych dla kierowców

- stworzenie ram prawnych dla pierwszej w Polsce internetowej platformy obrotu wekslami

- sporządzenie regulaminu internetowej platformy obrotu wekslami

- sporządzenie regulaminów serwisu randkowego oraz dla usługi urządzenia mobilnego

- sporządzenie regulaminu platformy katalogu produktów B2B

- sporządzenie regulaminu konkursu dla dystrybutorów wiodącej spółki z branży produkcyjnej.

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam