E-BIZNES | E-COMMERCE | NOWE TECHNOLOGIE

NASZE DOŚWIADCZENIE

1. sporządzenie regulaminu sklepu internetowego z branży budowlanej oraz chemicznej

2. przygotowanie regulaminu aplikacji mobilnej wiodącego dostawcy usług informatycznych dla kierowców

3. stworzenie ram prawnych dla pierwszej w Polsce internetowej platformy obrotu wekslami

4. sporządzenie regulaminu internetowej platformy obrotu wekslami

5. sporządzenie regulaminów serwisu randkowego oraz dla usługi urządzenia mobilnego

6. sporządzenie regulaminu platformy katalogu produktów B2B

7. sporządzenie regulaminu konkursu dla dystrybutorów wiodącej spółki z branży produkcyjnej.

Dynamiczny rozwój Internetu wpłynął na rozwój e-biznesu, w szczególności branży e-commerce. Choć założenie sklepu internetowego jest stosunkowo proste, przed przedsiębiorcami stawia się wysokie oczekiwania w zakresie przestrzegania praw konsumentów, ochrony danych osobowych czy świadczenia usług drogą elektroniczną. Wychodząc naprzeciw trendowi rozwoju e-biznesu Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie we wdrażaniu nowych technologii i prowadzeniu biznesu w Internecie. Przygotowane przez Kancelarię dokumenty są dedykowane dla danego klienta i prowadzonego biznesu.

SKLEPY INTERNETOWE

Prawnicy kancelarii doradzają w jaki sposób zaprojektować sklep internetowy by zawierał wszystkie wymagane prawem checkboxy, sporządzą regulamin a także politykę prywatności. Zadbają również o zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).

Kancelaria świadczy usługę compliance sklepu internetowego – zbada czy sklep internetowy spełnia wszelkie wymagania prawne, a jeżeli będzie to wymagało wprowadzi niezbędne zmiany.

APLIKACJE MOBILNE

Kancelaria sporządza regulaminy aplikacji mobilnych. Wymagane prawem polityki prywatności, klauzule informacyjne oraz inne dokumenty niezbędne do zgodnego z prawem wdrożenia i oferowania usług w ramach aplikacji, również w aspekcie profilowania użytkowników aplikacji. Przygotowując dokumenty Kancelaria zwraca również uwagę na ochronę praw twórców aplikacji.

SERWISY B2C ORAZ PLATFORMY B2B

Prawnicy kancelarii doradzają w jaki sposób zaprojektować serwis świadczący usługi na rzecz konsumentów a także platformę dedykowaną wyłącznie klientom biznesowym. W ramach świadczenia usług prawnicy sporządzą wymagane prawem regulaminy, zadbają również o ochronę danych osobowych.

REGULAMINY KONKURSÓW

Kancelaria sporządza również regulaminy konkursów adresowanych zarówno do partnerów biznesowych, jak i konsumentów.

UMOWY PRAWNO-AUTORSKIE ORAZ LICENCYJNE DLA NOWYCH TECHNOLOGII

Kancelaria sporządza również umowy prawno-autorskie oraz licencyjne dedykowana twórcom nowych technologii, a także podmiotom które prawa do nowych technologii chcą nabyć. Prawnicy kancelarii przygotowują umowy, które zabezpieczają interesy reprezentowanej strony, a także uwzględniają aspekt biznesowy.

 

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam