PUBLIKACJE

Nowa matryca stawek VAT i wiążace organy podatkowe decyzje WIS

Dnia 1 lipca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, zamiast dotychczasowego PKWiU 2008, a towary według nomenklatury scalonej CN. Podstawowym założeniem usługi polegającej na planowaniu spadkowym jest opracowanie scenariusza, który wzmocni i zapewni bezpieczeństwo finansowe przyszłych spadkodawców i ich rodzin.

Czytaj dalej

Zapłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

Czytaj dalej

Rewolucja w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych

Czytaj dalej