Gazeta Prawna | Publikacja opinii mec. Marceliny Wilczyńskiej

Jak wygląda w praktyce stosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Czy po orzeczeniach w sparwie Signal Iduna c/a Axa sądy zmieniły podejście do kłusownictwa pracowniczego?

Te i inne zagadnienia poruszone zostały w artykule opublikowanym w wydaniu internetowym Gazety Prawnej w dniu 11 listopada 2017 roku, zatytułowanym "Pracodawcy ruszyli na łowy. Firmy na potęgę podkradają sobie pracowników", po wywiadzie udzielonym przez mec. Marcelinę Wilczyńską.

Jak przedsiębiorcy zabezpieczają się przed przejęciem pracowników?

Rzadko która firma w tej chwili pomija w swoich umowach zapisy o zakazie konkurencji. „Lojalki” są zawierane nie tylko w kontraktach menadżerskich, ale także w umowach o pracę czy zleceniach. Coraz bardziej są te zapisy również egzekwowane. Zmienia się także ich charakter – pracownicy nie tylko nie mogą iść pracować do konkurencji, ale także nie mogą pracować z byłymi bądź obecnymi współpracownikam. Standardem są też grożące wysokie kary umowne.

Czy przedsiębiorcy szukają pomocy w sądach?

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy dochodzą swoich praw w sądzie. Kluczowym jest zabezpeiczenie już na początku postępowania intersów poszkodowanych firm, aby wyroki uzyskane po długim okresie czasu, nawet korzystne, nie traciły dla nich znaczenia. Zabezpieczenie może polegać na (i) nakazie zwolnienia pracowników, (ii) zakazie kontaktowania się z klientami poszkodowanego przedsiębiorcy (iii) oraz zakazie rozpowszechniania informacji o jego sytuacji finansowej. Oprócz powyższych żądań w ramach zabezpieczenia można domagać się również zaniechania dalszego przejmowania pracowników czy zobowiązania do niewykorzystywania prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa (np. danych chronionych ISO, know-how, listy kontaktów, listy klientów). 

Podejście sądów i prokuratury powinno ulec zmianie. Obrót gospodarczy i zasady etyki w handlu, winny być chronione w stopniu porównywalnym do ochrony innych dóbr.

Pokrzywdzone firmy zazwyczaj nie mają bezpośrednich dowodów kłusownictwa pracowniczego, a sądy i prokuratura często nie podejmują czynności, by ułatwić ich znalezienie, dlatego tak ważna jest pomoc profejonalnego pełnomocnika, aby roszczenie znalazło szansę powodzenia.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są jasno skonstruowane i wielokrotnie powinny znaleźć zastosowanie.

link do artykułu:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1084188,klusownictwo-pracownicze-w-polsce.html

Adw. Marcelina Wilczyńska

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam