Konferencja "Zagrożenia w cyberprzestrzeni"

Mecenas Marcelina Wilczyńska prelegentem podczas Koferencji "Zagrożenia w cyberprzestrzeni"

Miło nam poinformować, iż Mecenas Marcelina Wilczyńska w dniu 7 czerwca 2017 roku wygłosiła wykład nt. aspektów prawnych związanych z zagrożeniami w sieci. Konferencja zorganizowana została przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA w ramach Grantu edukacyjnego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wykład poświęcony został zagadnieniom związanym z cyberprzemocą, jakiej dopuszczają się uczniowie lub której są ofiarami.  Celem wystąpienia było zwiększenie świadomości prawnej poprzez przybliżenie kadrze pedagogicznej procedur postepowania w sprawach o takie przestępstwa, jak również zwrócenie uwagi na metody współpracy szkół z rodzicami w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Szczególna uwaga została skoncentrowana na obowiązkach dyrekcji szkoły i nauczycieli w sytuacji ujawnienia przez nich popełnienia przestępstwa przez lub na szkodę ucznia czy wystąpienia jedynie uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia. W toku wykładu, Mecenas Marcelina Wilczyńska wskazała, w jakich sytuacjach, kto i jaką poniesie odpowiedzialność za zaniechanie powiadomienia organów scigania o dostrzeżonych przez siebie naruszeniach. Omówione zostały równiez prawa i obowiązki szkoły związane z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach nieletnich, jak również zreferowane istotne aspekty związane z edukacją prawną, jaką nauczyciele winni przekazywać rodzicom sprawcy lub ofiary przestępstwa. Wykład zakończono na analizie roszczeń cywilnoprawnych, w tym w szczególności związanych z ochroną dóbr osobistych i wizerunku, jakich mogą dochodzić pokrzywdzeni uczniowie. 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam