Planowanie spadkowe

Planowanie spadkowe to nic innego jak zarządzanie swoimi aktywami i biznesem na wypadek śmierci. Planowanie spadkowe jest procesem, który obejmuje akumulację, ochronę i podział majątku. Podstawowym założeniem usługi polegającej na planowaniu spadkowym jest opracowanie scenariusza, który wzmocni i zapewni bezpieczeństwo finansowe przyszłych spadkodawców i ich rodzin.

PEWNOŚĆ PRAWNA I RACJONALIZACJA KOSZTÓW

Planując przekazanie majątku, przyszli spadkodawcy powinni w pierwszej kolejności zadecydować co i komu chcą przekazać, kiedy takie przekazanie ma nastąpić, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów administracyjnych, kosztów przeniesienia tego majątku i należności podatkowych.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA

Przyszły spadkodawca powinien znać różnicę pomiędzy dziedziczeniem ustawowym a testamentowym, powinien wiedzieć na czym polega instytucja zapisu, polecenia, oraz czy warto skorzystać z zapisu windykacyjnego. Planując przekazanie swego majątku,  należy posiadać wiedzę również na temat tego, komu przysługuje prawo do zachowku, oraz czy można i w jaki sposób uchronić najbliższych przed skorzystaniem z tego prawa przez osoby niepożądane.

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

Patrząc na tematykę planowania spadkowego z punktu widzenia przyszłych spadkobierców koniecznością jest zaznajomienie się z zasadami dotyczącymi odpowiedzialności za długi spadkowe, a także kredytami udzielonymi spadkodawcy i innymi zobowiązaniami, które mogą przejść na jego następcę prawnego.  Warto również wiedzieć, czy śmierć żony lub męża nie wpłynie na możliwość swobodnego dysponowania majątkiem przez pozostającego przy życiu małżonka, jeżeli w małżeństwie panował ustrój wspólności ustawowej. Przyszły spadkobierca powinien wiedzieć, co stanie się z kredytem po śmierci współkredytobiorcy oraz w jakich przypadkach możliwa jest restrukturyzacja zobowiązań kredytowych.

SUKCESJA W FIRMIE

Co się dzieje z przedsiębiorstwem w razie śmierci wspólnika? Jak zachować niezmienność składu osobowego w firmie po odejściu jednego z udziałowców?  Jakie prawa przysługują spadkobiercom w razie śmierci wspólnika? Jak pogodzić obie strony i zapobiec konfliktowi w przyszłości? Na te i inne pytania pozytywne odpowiedzi można zleźć tylko i wyłącznie działając prewencyjnie, już na etapie zawierania umowy spółki, w przeciwnym razie konflikty powstałe post factum doprowadzą do poważnych problemów w firmie, zagrażających jej dalszemu bytowi.

Odpowiedź na powyższe pytania jest niezwykle ważna dla zapewnienia ochrony i kontroli dziedzictwa rodzinnego. Planowanie spadkowe łączy nie tylko doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, ale również planowania biznesu i prawa podatkowego. Świadomy przyszły spadkodawca i spadkobierca chroniąc swoje interesy powinien skorzystać z wypróbowanych technik i najnowszych metod w celu ochrony posiadanych aktywów obecnie i w przyszłości. 

Adw. Marcelina Wilczyńska

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam