Radca Prawny Agnieszka Bruderek

Radca Prawny | Założyciel Kancelarii

Radca prawny Agnieszka Bruderek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od roku 2010. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i Mediacji na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Radca prawny Agnieszka Bruderek od 11 lat doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej na każdym etapie jej rozwoju. W swojej pracy kieruje się zasadą, że nowoczesny prawnik to nie tylko ekspert z zakresu prawa, ale również doradca biznesowy, będący kreatorem rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami biznesu.

Specjalizacje

1. ochrona danych osobowych (RODO)

2. bieżące doradztwo korporacyjne, w tym w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej

3. transakcje dotyczące nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, udziałów i akcji w spółkach, również w formie aportów

4. sporządzanie oraz negocjowanie umów inwestycyjnych

5. przekształcenia podmiotów gospodarczych, zarówno jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego

6. doradztwo z zakresu prawa pracy od strony pracodawcy oraz pracownika

7. badanie (due diligence) stanu prawnego spółek oraz nieruchomości

8. doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących nieruchomości rolnych

9. sporządzanie regulaminów aplikacji mobilnych oraz sklepów internetowych (e-commerce)

Doświadczenie | Osiągnięcia

1. kompleksowa bieżąca obsługa spółek z branży produkcyjnej o wielomilionowym kapitale zagranicznym

2. doradztwo przy transakcji wniesienia aportem akcji spółki z branży księgarskiej o wartości ponad 13 mln złotych

3. przeprowadzenie transakcji jednoczesnego nabycia trzech zorganizowanych części przedsiębiorstw z branży księgarskiej przez spółkę prawa handlowego

4. przygotowanie regulaminu aplikacji mobilnej wiodącego dostawcy usług informatycznych dla kierowców

5. stworzenie ram prawnych dla pierwszej w Polsce internetowej platformy obrotu wekslami, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych

6. badanie stanu prawnego (due diligence) przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, kopalni oraz przedsiębiorstwa związanego z transportem publicznym

7. doradztwo przy wdrażaniu rozwiązań prawnych dla jednej z największej w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących wykorzystywania przewag kontraktowej

8. doradztwo na rzecz przedsiębiorców z branży produkcyjnej, e-commerce, spożywczej, IT oraz usługowej.

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam